Nova Nails

38 Sinclair Drive, Whiplash salon, Glasgow, G42 9QE