Salon 971

Platinum One, Dubai (Arjan-Dubailand, Al Barsha South)