Nail Kandy

179 King Street East, Toronto (Old Toronto), Ontario