Lts nails

540 Eglinton Avenue West, Toronto (Old Toronto), Ontario