Brighton

35 Saint James's Street, Brighton (Kemptown), England